Regler för SOS

#1 Respekt,klagomål och dispyter
Låt oss behandla varandra med respekt. Det är naturligt att ha olika åsikter, men vi måste hålla god ton. Alla former av klagomål skall tas via mail som finns längst ned efter alla regler. Klagomål på sidan öppet leder till avstängning. Allvarligare dispyter mellan medlemmar som ni ej klarar att reda ut själva kan anmälas via mail med tydlig beskrivning av båda profilerna och skärmdump på konversationen.


#2 Respektera varandras privatliv
Att vara medlem på denna sida förutsätter ett ömsesidigt förtroende och respekt.


#3 Spam /Massmail
Det räcker att skicka meddelande EN gång! Får du inget svar så acceptera att profilen inte har något intresse för just dig. Tänk på att profilen du kontaktar kanske inte hunnit svara.. ha tålamod och invänta svar


#4 Försäljning
Absolut ingen försäljning av sex,sexuella tjänster eller pornografi av något slag på denna sida! Vi brott mot regeln utesluts du ur gruppen och polisanmäls omedelbart!


#5 Rasism, politik, tiggeri och insamlingar
Alla former av detta leder till avstängning! Minsta antydan till rasism, hets mot folkgrupp eller personliga påhopp & hot leder till direkt avstängning. Vissa insamlingar är ok efter admins godkännande


#6 Länkar,reklam & annonsering
Inga länkar, reklam eller gruppdelningar är tillåtet utan ett OK från Administratörerna. Detta gäller t.ex hemsidor, klubbar, shoppar, andra grupper, instagram, youtube osv…


#7 ADMINS & MODERATORER
Det är strängt förbjudet att blockera eller på annat sätt göra så att Admins & Moderatorer ej kan kontakta dig. Upptäcks detta stängs ni av från gruppen.


#8 Profiluppgifter
Fullständiga uppgifter i din profil ska finnas. Förnamn,Efternamn,smeknamn,ålder,län,stad,födelsedag,telefon,adress & postnummer.
Dessa uppgifter kan döljas för alla utom admin som skall kunna se dessa för att garantera att profilen är äkta.


#9. VID UTESLUTNING FRÅN SIDAN PGA. REGELBROTT ÅTERBETALAS EJ MEDLEMSAVGIFTER